« Tillbaka

Banbrytande berättelse

Friends & Brgrs

Isak Fagerholm

”Vi vill att personalen växer tillsammans med företaget.”

 

I denna serie presenteras arbetsgivare och företagare som har haft nytta av samarbete med yrkesläroanstalter. Olika samarbetsformer används bland annat för rekrytering och personalutbildning. Samarbetet kan ske t.ex. med hjälp av läro- och utbildningsavtal.

Det är år 2014. Vi befinner oss vid Finlands västkust i Österbotten, i den sympatiska och stämningsfulla strandstaden Jakobstad, där 6 lokala vänner har tillsammans gjort ett modigt beslut. Trots att Finland är bemannat av mångkulturella snabbmatskedjor, har de öppnat en inhemsk restaurang som tillverkar gourmét-hamburgare.

Friends & Burgers. Hampurilaiset.

Redan under en längre tid hade kompisgänget funderat på en egen burger-restaurang. En av vännerna hade redan en egen restaurang, där de prövade och utvecklade egna burger-recept. Allt fortskred så smidigt att man började på allvar och fundera tillsammans på att grunda en gemensam restaurang. Snart hade man grundat företaget och nästa steg var att bestämma på vilken plats man skulle öppna sin restaurang. Man diskuterade och funderade förutom på hemstaden Jakobstad även på Vasa och Helsingfors. Till slut kom man till slutsatsen, att det skulle vara bäst ifall man börjar verksamheten i hemtrakterna i en bekant och trygg miljö. Historien om Friends & Brgrs började fartfyllt och farten har inte minskat under årens lopp. I januari år 2019 hade restaurangkedjan redan sju restauranger och under det pågående året utvidgas verksamheten i Finland ännu med fyra restauranger.

Företagets landschef Isak Fagerholm började arbeta för företaget ca en månad före den första restaurangen hade öppnats. Han kommer ihåg veckan då restaurangen öppnades med blandade känslor.

Friends & Burgers. Hampurilaiset.Första Friends & Brgrs restaurangen öppnades med en otrolig iver och mängden kunder överraskade alla. Sommaren efter att restaurangen hade öppnats var inte det lättaste, men efter några misstag som gjordes i början av färden fick vi processen att rulla vidare. Då vi lyckades få våra processer att fungera blev vi åter ivriga och de andra orterna blev intressanta igen. Vid år 2015 hade vi igen den självsäkerhet som vi hade haft då vi grundade företaget och vi bestämde oss för att förverkliga våra planer på att expandera.

Restaurangens framgång är tack vare personalutbildningen

Efter Jakobstad var Helsingfors först i turen och år 2016 öppnade Friends &Brgrs tre nya restauranger. Efter Helsingfors utvidgade man i Finland först till Tammerfors och Uleåborg, och sedan öppnades följande restaurang i Köpenhamn. Efter detta har tillväxten fortsatt med en restaurang per år, varav de två senaste är i Vasa och Hamburg. För år 2019 lovar företaget stort med fyra nya restauranger.

Enligt Fagerholm förutsätter en så här snabb expansion kvalitativ intern introduktion (inlärning) samt stark satsning på att utveckla personalens kunnande. Företagets grundare har ansett att man har ett personligt och viktigt ansvar i att utbilda personalen och därför har företaget alltid ordnat utbildningstillfällen. Under årens lopp har dock utbildningsmodellerna utvecklats. Tyngdpunkten har förbytts från intern utbildning till utbildning som förverkligas tillsammans med en partner. Friends & Brgrs har haft utbildningssamarbete med Optima, Jakobstads yrkesläroanstalt, nu i tre år.

De två första åren körde vi med en relativt liten grupp. Vi hade en finansiering som stödde vår verksamhet att utveckla ett eget utbildningsprogram. Vi började själva utbilda våra restaurangchefer, men denna modell var inte mera hållbar när företaget växte. För tillfället utbildar vi våra skiftesansvariga tillsammans med Optima. Fagerholm berättar att i fortsättningen kommer företaget att förverkliga en gång i året inlärningen för skiftesansvariga med hjälp av läroavtal.

Vår första egna utbildning var även bra, men det kändes som om något saknades. I och med Optima har vi fått med en examensstruktur och möjligheten till ett betyg. När man får ett officiellt betyg över utbildningen, känns det mera värdefullt och är därför en bättre helhet (lösning) för personalen. Fagerholm berömmer att företaget har haft mycket goda erfarenheter med Optima och företaget kommer att fortsätta samarbetet.

Förutom längre läroavtalsutbildningar har Friends & Brgrs möjliggjort för ett 20-tal ungdomar utbildning som har skett med hjälp av utbildningsavtal. De kan t.ex. komma på en ”fast food”-period under i samband med sina kock-studier.

Kock-studeranden har varit överraskade och nöjda över att de själva, genast från början, har fått vara med och tillverka maten. Fagerholm berättar att de bland annat själv bakar semlorna till hamburgarna, tillverkar majonnäsen samt malar köttet till biffarna.

Att få en examen i samband med arbete är en fin möjlighet

I restaurangbranschen är personalomsättningen rätt stor. Friends & Brgrs vill visa att med utbildningsmöjligheterna kan de vara ett bra alternativ för en framtida karriär.

Vi vill visa att hos oss kan man utvecklas och göra framsteg i sin karriär. Vi har en otrolig nytta av att vår personal utvecklas och lär sig nytt. Då kan de utföra sitt arbete allt bättre. Därtill, för vissa betyder utbildning via oss en kontakt med studier efter en lång paus och därmed även en ny möjlighet till tilläggsutbildning samt en examen inom restaurangbranschen.

Isak Fagerholm upplever samarbetet med Optima så kvalitativt, att han rekommenderar andra arbetsgivare att bekanta sig med samarbetsmöjligheterna inom yrkesutbildningen.

Jag rekommenderar varmt att bekanta sig med olika alternativ och speciellt att satsa på att utveckla personalens kunnande och deras utbildning. Med en partner är utbildningen förmånligare än om man gör allt själv och det har gjort det möjligt att satsa ordentligt på de här utbildningarna.

All vår personal är vår egen, när vi inte är ett franchiseföretag och vi använder inte heller hyrpersonal. Vi alla arbetar i samma företag. Därför känner vi alla i vår personal och vi vill satsa på dem. Det här har varit väldigt viktigt för oss. Fagerholm betonar att de vill ge personalen möjligheter till att växa tillsammans med företaget.

Friends & Brgrs öppnar sin nästa restaurang i februari i Åbo. Det blir intressant att se hur långt denna historias vingar bär.

Vill du att din historia publiceras på Uranuurtajat.fi sidan?

Om denna Banbrytande presentation inspirerade dig och du känner att din organisation tillhör samma stam, då kan du anmäla dig med med Banbrytande blanketten. Du kan också anmäla en person eller arbetsgivare som du känner och upplever att har ett banbrytande samarbete med en yrkesläroanstalt

Läs andra Banbrytande berättelser

« Tillbaka
Tillbaka