« Tillbaka

Banbrytande berättelse

Optima samkommun

Maria Wirtanen

SMIDIGA ÖVERGÅNGAR MELLAN LÄROAVTAL OCH UTBBILDNINGSAVTAL

I denna serie presenteras arbetsgivare och företagare som har haft nytta av samarbete med yrkesläroanstalter. Olika samarbetsformer används bland annat för rekrytering och personalutbildning. Samarbetet kan ske t.ex. med hjälp av läro- och utbildningsavtal.

Lektor Maria Wirtanen arbetar mycket ute på fältet i arbetslivet, främst med lantbruksbranschen, företagare och teamledare. Inom dessa branscher är det främst familjeföretag och småföretag som är Optimas samarbetspartner, men även större företag inom industrin.

Yrkesskolreformen medförde att Maria fått arbeta även med ungdomar inom läroavtalsutbildning och övergångar mellan läroavtal och utbildningsavtal. Det har varit lätt att hitta lärande i arbetslivet och dessa platserna fyller även upp kriterierna i examensgrunderna. De studerande tas bra emot av arbetslivet och trivs på lärande i arbete perioderna trots att lantbrukarna är pressade ekonomiskt, eftersom de endast i liten skala kan inverka på produktens försäljningspris. För att arbetslivssamarbetet skall fungera väl, är det viktigt med nätverk, goda kontakter och att kontinuerligt uppdatera sitt kunnande.

Vi tror på framtiden

Framtidstron bland ungdomarna finns trots att det varit lite kärva tider och kompetensutveckling via utbildning har varit aktuellt i branschen. Konsumenterna vill äta inhemskt producerat och rena livsmedel. Maria tror att det kommer att finnas färre lantbruk i framtiden men att mängden producerade livsmedel kommer att hållas ganska lika som nu och att det kommer att anställas personer i större grad till de stora lantbruken.

Verksamheten inom branschen utvecklas med ny teknik och genom att enheterna blir större. Mjölkrobotar finns på en stor del av mjölkgårdarna idag och även tekniska lösningar för utfodring av djuren. I framtiden behövs fortfarande kunnande inom biologi, markstruktur och egenskaper, maskinhantering, djurens artspecifika krav, service av maskiner, kundservice samt i större utsträckning ekonomiska processer, LEAN tänk och teknologi, samt kunnande i inom gårdsteknologi och datorernas branschprogram.

Arbetslivets synvinkel med redan då utbildningen planeras

Då yrkesutbildaren Optima samkommun startar en ny utbildning samlar Maria upp en referensgrupp från arbetslivet där både organisationerna och privata företagarna deltar. Arbetlivet samlas med yrkesutbildaren Optima för att säga sina åsikter om upplägget, tidsramen, innehållet och arbetslivets syn på det mest väsentliga i det centrala innehållet i examensdelen. Arbetslivets åsikt hörs på samma sätt då ex. lokala examendelar görs upp. Inom branschen involveras arbetslivet i planering av utbildning, studiedagar, handledning, bedömning och utvärdering.

Arbetslivet får nytta dels genom att sälja tjänster till Optima och genom att få vara delaktiga i upplägget av utbildningen som förser arbetslivet med kompetent arbetskraft.

Det är viktigt att höra arbetslivets synvinkel. Samarbetet med arbetslivet ger Maria motivation att utveckla sitt arbete, feedback på det arbete som görs inom utbildningen, många nya kontakter och nätverk samt information om vart branschen är på väg, vad som är aktuellt och vilket behov det finns av utbildning inom branschen. Samarbete ger åt alla parter trevliga människokontakter och nytt kunnande.

Vill du att din historia publiceras på Uranuurtajat.fi sidan?

Om denna Banbrytande presentation inspirerade dig och du känner att din organisation tillhör samma stam, då kan du anmäla dig med med Banbrytande blanketten. Du kan också anmäla en person eller arbetsgivare som du känner och upplever att har ett banbrytande samarbete med en yrkesläroanstalt

 

Läs andra Banbrytande berättelser

« Tillbaka
Tillbaka