« Tillbaka

Banbrytande berättelse

Optima samkommun

Tamara Keskinen

Se möjligheter istället för begränsningar

Samarbete med arbetslivet – en del av koordinatorns dagliga arbete

Som koordinator på Optima inom krävande särskilt stöd har Tamara Keskinen kontinuerlig kontakt med många olika företag. Samarbetet med arbetslivet hör till Tamaras dagliga arbetsuppgifter. Tamaras arbete handlar mycket om att stöda både studerande och arbetsgivare under perioder av UA (utbildningsavtal). Hon möter i sitt arbete studerande som inte alla gånger lär sig på samma sätt och i samma takt som majoriteten. Ibland finns också utmaningar såsom sociala problem, hälsoproblem, mental ohälsa, svårigheter med rutiner och dygnsrytm mm. I samband med lärande i arbetslivet är det Tamaras uppgift att stöda studeranden att klara av att genomföra sina studier på en arbetsplats och sedan förhoppningsvis hitta sin plats i arbetslivet i någon form efter utbildningen. Koordinatorn och studeranden gör besök på arbetsplatsen redan innan UA-perioden börjar så alla parter blir bekanta med varandra och förväntningarna blir realistiska från båda hållen. Därefter fortsätter samarbetet med arbetslivet och studerande genom dialog, kontakt via telefon, e-post och personliga besök.

Arbetslivet får framtida potentiella arbetstagare

Via lärande i arbetslivet får företagen en fin möjlighet att visa att de vill ge alla jämlika chanser, förhoppningsvis nya intressanta bekantskaper och kanske framtida potentiella arbetstagare! Tamara samarbetar med företag från flera olika branscher, det beror helt och hållet på i vilken bransch individen med stödbehov studerar inom. Som exempel på branscher hon samarbetat med, nämner hon artesan trä, textil, catering, livsmedelsproduktion, bageri, fastighetsservice, lokalvård, bilservice, el mm. De personer hon träffat (både chefer och arbetsplatshandledare) och som valt att ta emot studerande på UA, har alla visat prov på vilja, intresse och engagemang för att få till en lyckad period för studeranden. Det finns en fin ärlighet bland arbetsgivarna och de flesta säger om de inte har resurser för handledning eller om arbetssituationen eller personalsituationen inte tillåter något extra engagemang just då. Detta är väldigt viktigt eftersom målsättningen är att det blir en så positiv och lyckad upplevelse som möjligt för både studerande och arbetslivet.

Framtid och teknologi

Tamara ser att teknologi kommer säkert att ta över mycket mer i framtiden, många mera rutinartade arbetsuppgifter kommer att minska – vilket redan skett. Detta leder till större utmaningar i att erbjuda högklassig och jämlik utbildning för alla, eftersom många rutinartade arbetsuppgifter ger studeranden med specialbehov trygghet och möjligheter att lyckas i sitt vardagliga arbete – vilket är viktigt. Tamara hoppas på ett mera inkluderande samhällsklimat i framtiden. Att alla ska ha en plats och en uppgift i arbetslivet. Flexibilitet och ett relativt brett kunnande kommer att behövas i framtiden – men även spetskunnande och specialiseringar ser vi ju hela tiden mer av. Nyckelkompetenser i arbetslivet kommer fortsättningsvis att vara viktiga och på flera sätt avgörande för att få arbete.

Se möjligheter istället för begränsningar

Det finns mycket mod hos företagarna och arbetslivet. Tamara möter sällan på rädsla eller osäkerhet bland arbetsgivare – även om det förekommer, men då säger de det också. Så ärlighet och att spela med öppna kort är ett vinnande koncept. Många väljer att se möjligheterna istället för begränsningarna hos studeranden som är i behov av extra stöd. Då man vill se möjligheterna och jobbar lösningsinriktat, hittar man även gemensamma strategier och matchningen av arbetsplats och studerande lyckas.

 

Vill du att din historia publiceras på Uranuurtajat.fi sidan?

Om denna Banbrytande presentation inspirerade dig och du känner att din organisation tillhör samma stam, då kan du anmäla dig med med Banbrytande blanketten. Du kan också anmäla en person eller arbetsgivare som du känner och upplever att har ett banbrytande samarbete med en yrkesläroanstalt

Läs andra Banbrytande berättelser

« Tillbaka
Tillbaka