Tietosuojaseloste 28.1.2019

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, 0213834-5
Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää

2. Yhteyshenkilöt

Päivi Kalliokoski
Keskikatu 3, 02400 Kerava
paivi.kalliokoski@keuda.fi

Maarit Flinck
Tietosuojavastaava
puh. 0500 837 357
tietosuoja@keuda.fi

3. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia rekistereitä:

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Voimme kerätä verkkosivuston kautta sekä anonyymiä että yksilöivää tietoa verkkosivustovierailuista. Kerättyä yksilöityä tietoja ja anonyymejä tilastoja käytetään verkkopalvelun kehittämiseen, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen.

Verkkosivustolla olevalla ilmoittautumislomakkeella kerätään ilmoittautumisia Työelämässä oppimisen Uranuurtajat -kampanjaan. Verkkosivujen käyttäjät voivat vapaaehtoisesti ilmoittaa itsensä tai toisen henkilön esiteltäväksi kampanjan aikana (ilmoittaminen vaatii erikseen vahvistettavan luvan mukaan ilmoitettavalta henkilöltä). Kampanjaan mukaan valittuihin henkilöihin voidaan olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelimitse tai sähköpostilla kontaktoitujen henkilöiden yhteystiedot voidaan henkilön luvallaan luovuttaa Parasta palvelua -kehittämisohjelman ulkoistetulle viestintäkumppanille kampanjamateriaalien toteuttamista varten. Tiedot säilytetään tässäkin tapauksessa rajatuilla käyttöoikeuksilla kohdassa 11. kuvatun mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun toimivuuden takaamista ja kehittämistä, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamista sekä mainonnan kohdentamista varten kerätyt tiedot ovat mm.

Ilmoittautumislomakkeen osalta henkilötietoja sisältäviin tiedostoihin tallennetaan seuraavia tietoja sekä ilmoitettavalta että ilmoituksen jättävältä henkilöltä:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yksilöityä henkilödataa ja anonyymejä tilastoja keräämme lomakkeen ja chat-palvelun kautta (lisätietoa chat-palvelusta https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/discovery/customer-chat-plugin/).

Voimme käyttää uranuurtajat.fi -verkkosivustolla myös evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan kehityksen.

Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön. Huomaathan, että tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen.

Sosiaalisen median sisältöjä kokoavan verkkosivujen lisäosan kuvat tulevat sosiaalisen median palveluiden (Facebook, Twitter & Instagram) palvelimilta, jotka voivat asettaa evästeitä tai kerätä seurantatietoja palveluiden toiminnan takaamiseksi.

Ilmoittautumislomakkeella kerättävät tiedot rekisteröity henkilö antaa joko itse tai valtuuttamansa henkilön välityksellä.

7. Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia (lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/).

8. Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa. Olemme upottaneet verkkosivustollemme työkaluja, jotka voivat asentaa selaimeesi evästeitä:

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan palvelun toimivuuden ja jatkuvan kehityksen varmistamiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Missään muussa tapauksessa emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille.

Ilmoittautumislomakkeen kautta luovutetut tiedot pysyvät Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän koordinoiman Parasta palvelua -kehittämisohjelman hallinnassa ja tietoja saavat käsitellä ainoastaan kehitysohjelman toimintaa koordinoivista henkilöistä ainoastaan ne joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa tietoja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan Parasta palvelua -kehittämisohjelman henkilöt, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä. Säilytämme tietojasi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi (enintään 30.12.2020 asti, mikäli ilmoittaja tai ilmoitettu henkilö ei itse pyydä poistamaan tallennettuja tietoja jo aikaisemmin).

Parasta palvelua -kehittämisohjelma ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä käyttävät palveluiden tuottamiseen pilvipalveluita, jolloin tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (käsittelijä) järjestelmiin.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti myös oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia.