« Takaisin

Uranuurtaja-tarina

Boliden Harjavalta

Eeva Suutari

Oppilaitosyhteistyö kehittää erityisosaamista vaativien alojen toimintaa

Tässä juttusarjassa esitellään työnantajia ja yrittäjiä, jotka ovat hyötyneet pitkäjänteisestä koulutusyhteistyöstä ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Yhteistyön muotoja hyödynnetään mm. rekrytointiin ja henkilöstön kouluttamiseen, esimerkiksi koulutus- ja oppisopimuksilla. Koulutuskumppanin kanssa on helpompi ylläpitää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Boliden Harjavallalla on pitkät perinteet Suomen teollisuushistoriassa. Kuparisulatto aloitti toimintansa Imatralla vuonna 1936 nimellä Outokumpu. Nykyään tehdas toimii Harjavallassa jossa toimii yhtiön kupari- ja nikkelisulatot sekä rikkihappotehtaat. Porissa toimii yrityksen kuparielektrolyysiosasto, sekä yrityksen jalometalliosasto, joiden päätuotteita ovat kulta ja hopea. Yritys on siirtynyt ruotsalaisen sulattajakaivosyhtiön Bolidenin omistukseen vuonna 2004. Eeva Suutari, tämän tarinan Uranuurtaja, on Boliden Harjavallan henkilöstön kehittämispäällikkö. Henkilöstön kehittämispäällikkönä hän vastaa henkilöstön koulutukseen liittyvistä asioista, joissa yritys onkin hyvin aktiivinen.

— Meillä on todella koulutusmyönteinen yritys, joten koulutuksia järjestetään vuositasolla melko paljon, kuvaa Suutari yrityksen suhdetta oppilaitosyhteistyöhön.

Boliden Harjavallan pääasiallinen rekrytointikanava on oppisopimuskoulutus. Sen lisäksi yrityksessä toimiva henkilöstö kouluttautuu aktiivisesti niin sisäisissä kuin ulkoisissa, muiden toimijoiden tarjoamissa koulutuksissa niin uralla etenemisen mahdollistamiseksi kuin nykyisen ammattitaidon kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yhteistyötä tehdään niin paikallisten ammattiopistojen, ammattikorkeakoulun, yliopistojen  kuin esimerkiksi Kauppakamarinkin kanssa.

— Ammattitaito ei tule valmiiksi koskaan vaan uudet tuulet puhaltavat aina ja meidän täytyy pysyä ajan hermoilla, perustelee Suutari yrityksen halua kouluttaa henkilöstöään.

Boliden Harjavalta on toiminut paikallisten ammattiopistojen kanssa oppisopimuskoulutuksien muodossa jo miltei 30 vuoden ajan. Tällä hetkellä yrityksessä toimii 25 oppisopimuksella kouluttautuvaa henkilöä, joiden kunkin sopimuksen pituus on yhdestä kahteen vuotta. Useina vuosina oppisopimuksia on ollut kerralla enemmänkin.

Taloon oppisopimuksen kautta tulevilla henkilöillä on pohjakoulutuksenaan joko prosessiteollisuuden perustutkinto, ylioppilastutkinto tai jokin muu teknisen alan peruskoulututkinto. Oppisopimuskoulutus onkin yrityksen pääasiallinen väylä rekrytoida itselleen uutta henkilöstöä. Oppisopimuskoulutus on Bolidenissa koettu hyväksi tavaksi rekrytoida henkilöstöä, koska yrityksen tuotantoprosessi on Suomessa hyvin ainutlaatuinen eikä osaamasta alaa tarjoavaa opetuslinjaa löydy suoraan tutkintotarjonnasta.

— Oppisopimus antaa mahdollisuuden perehtyä prosessiteollisuuteen ja näihin paikallisiin käytäntöihin ja prosesseihin juuri meillä. Näin varmistamme, että ihmisillä on mahdollisimman hyvät valmiudet hoitaa työnsä, Suutari kuvaa tähän rekrytointikeinoon päätymisen syitä.

Koulutusmallilla saadaan varmistettua myös riittävän tarkka perehtyminen erityisosaamista vaativien alojen toimintaan. Tämä puolestaan lisää huomattavasti turvallisuutta, sillä koska sillä saadaan annettua aikaa ja tilaa syvemmälle oppimiselle.

Boliden Harjavallan perusajatuksena on, että he kouluttavat henkilöstöä aina vain tarpeeseen. Oppisopimuskoulutuksen aikana työntekijät ovat määräaikaisessa työsuhteessa, ja valmistumisen jälkeen jokaisen tutkintonsa suorittaneen ja työnsä hyvin hoitaneen  työntekijän paikka halutaan vakinaistaa mahdollisimman nopeasti.

— Pyrimme pitkiin, hyviin työuriin ja siihen, että jokainen pääsee meiltä terveenä eläkkeelle, summaa Suutari.

Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena Suutari toivoisi prosessiteollisuuden perustutkinnon tulevan nuorille entistä houkuttelevammaksi. Yrityksen edustajat ovat vierailleet kouluissa kertomassa, mitä ala pitää sisällään, mutta markkinointityötä on yhä vaaditaan vielä  lisää. Boliden tekee tiivistä oppilaitosyhteistyötä ja tavoitteena on saada alaa yhdessä oppilaitosten kanssa näkyvämmäksi ja vetovoimaisemmaksi.

— Teollisuuden työpaikat Suomessa eivät ole häviämässä mihinkään, vaan  pikemminkin päinvastoin. Tarvitsemme jatkuvasti uusia osaajia tekemään näitä töitä, Suutari kuvaa alan tilannetta tällä hetkellä.

Oppilaitosyhteistyön hän näkee hyödyllisenä ihan jokaisen alan yrityksien kannalta. Suutari lähettää oppilaitosyhteistyötä yhä harkitseville yrityksille seuraavanlaisia terveisiä:

—  Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö antaa arvokasta tietoa ja taitoa molemmille, kun toisaalta oppilaitokset saavat tietoa työpaikkojen tarpeista ja yritykset saavat mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden tekijöihin. Ihan ehdottomasti kannustan kaikkia kokeilemaan sitä, ihan sataprosenttisesti!

Lue myös muut Uranuurtaja-tarinat

« Takaisin
Takaisin ylös