« Takaisin

Uranuurtaja-tarina

Pentisol Oy

Sanna Mäkinen

Yhdessä harjoittelemalla parhaaseen lopputulokseen

Tässä juttusarjassa esitellään työnantajia ja yrittäjiä, jotka ovat hyötyneet pitkäjänteisestä koulutusyhteistyöstä ammatillisen oppilaitoksen kanssa.
Yhteistyön muotoja hyödynnetään esimerkiksi mahdollistamalla ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille työelämässä oppimisen mahdollisuuksia harjoittelupaikkoja tarjoamalla sekä kehittämällä työelämässä oppimista yhdessä oppilaitosten edustajien kanssa.

Pentisol Oy on vuonna 1981 perustettu, aerosoleja pakkaava toisen polven perheyritys Järvenpäästä. Perinteisten aerosolituotteiden lisäksi yritys tarjoaa erilaisia irtoaineita sekä myös erilaisia pakkausvaihtoehtoja. Viime aikoina yrityksen kasvuvauhti on kiihtynyt huimasti ja samalla elintarvikepuolen bisnes on nostanut päätään. Tämän tarinan uranuurtaja on yrityksen johdosta yhdessä Jari Mäkisen kanssa vastaava, hallituksen puheenjohtajanakin toimiva Sanna Mäkinen. Hän näkee työelämässä oppimisen hyvänä mahdollisuutena rekrytointiin niin opiskelijoiden kuin yritystenkin näkökulmasta.

– Työelämässä oppimisen jakson aikana molemmat osapuolet saavat rauhassa tutustua toisiinsa ja miettiä, mikä olisi tästä paras tapa jatkaa, kuvailee Mäkinen jakson mahdollisuuksia väylänä rekrytointiin.

Työelämässä oppimisesta sopivaa ammattitaitoa

Yrityksen liikeidea on Suomessakin hyvin harvinainen eikä sopivaa ammattitutkintoa voi tästä syystä suoraan opiskella valmiina kokonaisuutena. Pentisolille työelämässä oppimisen jaksoille tulevat harjoittelijat ovatkin esimerkiksi Keudan prosessinhoidon tai varastopuolen perustutkinto-opiskelijoita, jotka oppivat juuri tämän talon sisällä vaadittavat taidot harjoittelun aikana. Näin toimimalla mahdollistetaan erityisosaamista vaativan alan rekrytointi ja sitä kautta koko toiminta. Vaikka oppilaitosyhteistyö Pentisolin ja paikallisten oppilaitosten välillä on kestänyt vasta pari vuotta, on konkreettista hyötyä kerennyt karttua jo paljon.

– Ihan erityisenä onnistumisena ollaan koettu se, kuinka pienestä, kymmenisen henkeä työllistävästä yrityksestä huolimatta ollaan saatu tarjottua vakinainen työpaikka meillä harjoittelussa olleelle ihmiselle. Se on tuntunut aivan mahtavalta varmasti meidän kaikkien puolesta, Mäkinen kuvailee.

Pentisol on ollut myös muilla tavoin mukana kehittämässä opiskelun ja työelämän välistä suhdetta. Yritys on itse ollut mukana Kasvu Openissa vuonna 2015, jonka jälkeen Mäkinen on toiminut ohjelmassa itse tuomarina. Ohjelman ideana on tarjota sparrausta erilaisille ja erikokoisille suomalaisille yrityksille heidän tarpeidensa mukaan. Pentisolille Kasvu Open tarjosi entistä paremmat työkalut kansainvälistymiseen. Tämän ohjelman lisäksi Mäkinen on käynyt aktiivisesti keskustelemassa oppilaitosten opettajien kanssa työelämän tämänhetkisistä kuulumisista sekä tarpeista.

– Olemme sillä tavalla pitäneet huolta siitä, että kaikkien näkökulmat ja toiveet tulevat kuulluiksi, Mäkinen kommentoi.

Jokaiselle jotakin

Työelämässä oppimisen jaksolla olevista opiskelijoista vastaa Pentisolilla aina sen työpaikkaohjaaja Pentti Riikonen. Myös hän kokee jaksojen tarjonneen paljon niin itse yritykselle kuin jaksoilla olleille opiskelijoillekin. Opiskelijat ovat pärjänneet yrityksessä aina hyvin ja välillä yhteistyö on sujunut niinkin hyvin, että työsuhteen vakinaistaminen on ollut kaikkien osapuolien mielestä ainoa oikea ratkaisu.

– Ohjaajana olen oppinut myös ohjattavilta uusia tapoja toimia, kuvailee Riikonen henkilökohtaisesti harjoittelujaksoiltaan saamaansa hyötyä.

Mäkinen näkee oppilaitosyhteistyön tarjoavan heille jatkossa aina vain enemmän mahdollisuuksia yrityksen kasvaessa. Yhteistyön muotojen hän kokee vuosien saatossa muokkaantuneen joustavimmiksi ja yrityslähtöisemmiksi, joka on mahdollistanut tiiviimmän yhteistyön tekemisen myös heidän kannaltaan. Yhteistyön nähdään jatkuvan vahvana myös yrityksen tulevaisuudessa sekä säilyttävän asemansa heille tarpeellisessa rekrytoinnissa.

– Oppilaitosyhteistyötä kannattaa ehdottomasti ainakin kokeilla! Meidän mielestämme tämä on mahdollisuus saada itselleen paras mahdollinen työntekijä, etenkin aloilla joihin ei valmiiksi kouluteta, kannustaa Mäkinen muita yrityksiä lähtemään mukaan yhteistyöhön.

Lue myös muut Uranuurtaja-tarinat

« Takaisin
Takaisin ylös