« Takaisin

Uranuurtaja-tarina

Pharmac Finland Oy

Johanna Vesterinen

helpon rekrytoinnin kaava

Koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun erikoistununeessa Pharmac Finland Oy:ssä rekrytoidaan pitkälti yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Hyvin suunniteltu perehdytys etenee oppijan ehdoilla. 

– Annosjakelu on erikoisjuttu, jota juuri kukaan ei osaa kun tulee uutena, kertoo Johanna Vesterinen työstä Pharmacissa.

Johanna Vesterinen päätyi nykyiseen työpaikkaansa tekemällä proviisori-opiskelijana tuntitöitä. Nyt hän työskentelee Pharmac Finland Oy:n laatupäällikkönä, jonka toimenkuvaan kuuluu muun muassa toiminnan laadusta vastaaminen, esimiestyö ja opiskelijoiden ohjaaminen heidän tullessaan Pharmaciin.

Vesterinen pitää työpaikkaohjaamisesta.

– Ohjatessa tutustuu uuteen työkaveriin paremmin ja on mahtava seurata opiskelijan kehitystä jakson edetessä, hän sanoo.

Itäkeskuksen apteekin annosjakeluyksikkönä toimiva Pharmac Finland Oy on lääkkeiden koneellisen annosjakeluun erikoistunut yritys Vantaalla. Yrityksen asiakkaita ovat apteekit, joiden kautta yritys tavoittaa yksityishenkilöt, kotihoidon ja hoitokodit. Annosjakelussa asiakas saa käyttämänsä lääkkeet valmiina kerta-annoksina. Yrityksen mukaan annosjakelun avulla säästetään yhteiskunnan lääkekustannuksissa, lääkitysvirheiden todennäköisyys vähenee, hoitajien työaikaa säästyy ja lääkehävikin ja -jätteen määrä vähenee.  Yhteistyötä tehdään laajasti eri terveysalan ammattilaisten, kuten lääkärien ja hoitajien, kanssa.

Arvona osaamisen kehittäminen

Pharmacin arvoja ovat osaamisen kehittäminen ja auttaminen. Vuonna 2018 Farmasian oppimiskeskus jakoi Pharmacille ”Oppiva organisaatio”-tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnetään vuosittain yhdelle farmasian alan organisaatiolle, jossa panostetaan suunnitelmallisesti koko työyhteisön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin.

Pharmacissa on aina ollut harjoittelijoita ja työelämässä oppijoita eri oppilaitoksista.

– Systemaattisemmin aloimme ottaa tänne opiskelijoita siinä 2013-14, kertoo Vesterinen.

Pharmacissa on kehitetty vakioitunut perehdytysohjelma, johon kuuluvat työpisteillä tehtävät työtehtäväkohtaiset näytöt ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista. Näihin  Pharmacin omiin näyttöihin voidaan myös yhdistää myös ammatillisiin tutkintoihin kuuluvia näyttöjä.  Ohjausta tekevät myös muut kokeneemmat työntekijät ja ohjausta myös räätälöidään opiskelijan toiveiden mukaan.

Vesterinen arvioi, että yrityksessä tutkintoaan on suorittanut tähän mennessä yli 20-30 ihmistä. Vesterisin mukaan esimerkiksi lääketeknikon tutkinto sopii erinomaisesti Pharmacissa työskentelyyn. Vuoden aikana noin 3-6 tulevaa lääketeknikkoa on Pharmacissa työelämässä oppimassa. Pharmacin tuntipooliin kuuluu myös mm. farmasian opiskelijoita ja terveysteknologian insinöörejä.  Vesterisen mukaan lähtöruudusta lähtenyt uusi työntekijä voi halutessaan kehittyä ja opiskella alaa oman motivaation mukaan niin pitkälle kuin haluaa. Pharmacin työntekijät ovat hyödyntäneet kehitysmyönteistä työympäristöä laajalti. Esimerkiksi Pharmacin nykyinen IT-päällikkö oli aiemmalta taustaltaan farmaseutti, ennen tietojenkäsittelytieteen opintojen aloittamista. Vesterinen ei ole itsekään lakannut opiskelemasta. Hän on suorittanut tekniikan erikoisammattitutkinnon ja opiskelee parhaillaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa.

Rekrytoinnin helppous

Vesterisen mukaan yhteistyö oppilaitosten kanssa on niin sujuvaa, että se onnistuu käytännössä sähköpostien vaihdolla. Välillä yritys etsii itse harjoittelijoita ja toisinaan oppilaitoksesta otetaan suoraan yhteyttä.

– Jos näemme, että harjoittelu menee hyvin ja meillä on tuotannollinen tarve, rekrytoimme mielellämme meillä harjoitelleen opiskelijan joko tuntityöpooliin tai vakituiseksi, kertoo Vesterinen.

Yli puolet Pharmacin työntekijöistä onkin niitä, joiden harjoittelu on mennyt hyvin tai he ovat suorittaneet yrityksessä koko tutkinnon näyttötutkintona tai oppisopimuksella. Avointa hakua ei tarvitse juurikaan tehdä, vaan sopivia halukkaita löytyy oppilaitosyhteistyön kautta. Vesterisen mukaan oppilaitosyhteistyö helpottaa rekrytointia, sillä alalle opiskeleva työntekijä on usein motivoitunut.

Yritys järjestää myös iltoja, jolloin farmasia- ja lääketeknikko-opiskelijat saavat tulla tutustumaan yritykseen ja osallistua pikahaastatteluihin. Myös oppilaitosten opettajat ovat tervetulleita tutustumaan.  Heidän on tällöin helpompi kertoa opiskelijoille, millaisesta työstä on kyse. Tutustumiset edistävät sitä, että yritys ja opiskelija saavat juuri sitä, mitä tavoittelevat.

”Olemme kaikki moniosaajia”

Pharmacin tuotannon puolella työskentely vaatii ripeyttä ja tarkkuutta. Vesterisen mukaan yrityksessä ei odoteta, että uusi ihminen omaksuu heti kaikki työtehtävät ja on yhtä nopea kuin kokeneemmat, vaan hänelle annetaan aikaa oppia.  Toisinaan harjoittelun suurin hyöty yritykselle on yhteiskuntavastuun toteuttaminen ja oppijalle se, että hän saa CV:nsä ensimmäisen merkinnän.

Vesterisen mukaan yrityksessä arvioidaan aina, onko ohjaamisen voimavaroja ja kuinka paljon niitä tarvitaan. Tämä on Vesterisen mielestä myös oppijan etu.  Pharmacissa oppimassa olevat tulevat useista kieliryhmistä, eikä esimerkiksi heikko suomen kielen taito ole este päästä yritykseen oppimaan.  Vaatimuksena on, että on osattava ottaa ohjeet vastaan esimerkiksi englanniksi. Tällä hetkellä Pharmacin työntekijät edustavat yhteensä 11  kansalaisuutta.

Nopeasti kasvavassa yrityksessä ei ole suurta henkilöstön vaihtuvuutta. Yksi syy löytynee työtyytyväisyydestä, jota Pharmac määrätietoisesti kehittää.  Tyytyväisyyttä on lisännyt esimerkiksi työkierto.

– Kaikki tekevät kaikkea, riippumatta taustasta.

Työntekijöiden sairaslomien määrä on tippunut työhyvinvoinnin kehittämisen myötä. Kun sairaslomia tulee, löytyy nopea ratkaisu usein läheltä.  Kiireiseinä sesonkina toinen työntekijä korvaa sairastuneen.

– Olemme kaikki moniosaajia, sanoo Vesterinen.

Haluatko tarinasi Uranuurtajat.fi -sivustolle?

Jos tämä Uranuurtaja-esittely innosti ja tunnistat organisaatiosi kuuluvan samaan porukkaan, voit ilmoittaa teidän mukaan Uranuurtajiin jutun alta löytyvällä lomakkeella. Voit myös ilmoittaa meille jonkun tuntemasi henkilön, ammatillisen opettajan tai työnantajan, joka tekee mielestäsi uraauurtavaa yhteistyötä ammatillisen oppilaitoksen tai työelämän kanssa.

Lue myös muut Uranuurtaja-tarinat

« Takaisin
Takaisin ylös