« Takaisin

Uranuurtaja-tarina

Ruskatalot

Hanna-Leena Ojalainen

Oppilaitosyhteistyön ydin on verkostoitumisessa ja vuoropuhelussa

Tässä juttusarjassa esitellään työnantajia ja yrittäjiä, jotka ovat hyötyneet pitkäjänteisestä koulutusyhteistyöstä ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Yhteistyön muotoja hyödynnetään mm. rekrytointiin ja henkilöstön kouluttamiseen, esimerkiksi koulutus- ja oppisopimuksilla. Koulutuskumppanin kanssa on helpompi ylläpitää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Ruskatalot on monipuolisia asumispalveluja ikääntyneille tarjoava palvelukoti Satakunnassa. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota monipuolista ja juuri asiakkaan tarpeisiin räätälöityä asumista joko osittain tai kokonaan tuetusti. Tämän tarinan uranuurtaja, Hanna-Leena Ojalainen on aloittanut työuransa yhdistyksessä yöhoitajana opiskelun ohella, mutta etenemismahdollisuuksien auetessa tarttunut niihin aina kiinni. Nykyään hän toimii Ruskatalojen toiminnanjohtajana.

Ruskatalot ovat tehneet yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa jo 90-luvulta asti, mutta yhteistyömuodot ovat ehtineet kehittyä paljon tähän päivään mennessä. Yhdistys tarjoaa opiskelupaikkoja monipuolisesti ammattikorkeakoulujen sekä ammattikoulujen harjoittelijoille. Ruskataloilla on harjotellut niin tulevia lähihoitajia, sairaanhoitajia kuin fysioterapeuttejakin. Vastavuoroisesti taas Ruskatalojen henkilöstö on kouluttautunut esimerkiksi Länsirannikon koulutus Oy WinNovan järjestämissä koulutuksissa muun muassa esimiestaitoihin ja työssäjaksamiseen liittyen. Ojalainen käy myös tuomassa oppilaitosten tilaisuuksiin työelämän näkökulmaa esimerkiksi alustuksien ja puheiden muodossa. Työelämän näkökulman tuominen oppilaitosten tilaisuuksiin sai alkunsa tarpeesta lisätä vuorovaikutuksellista keskustelua oppilaitosten ja työelämän edustajien välillä.

– Näissä tilaisuuksissa päästään vaihtamaan kuulumisia molemmin puolin. Toisaalta saadaan kerrottua opiskelijoille heitä odottavasta työelämästä ja samalla me työelämän edustajat pääsemme tutustumaan meidän tuleviin tekijöihin, Ojalainen kuvailee puheenvuorojaan oppilaitoksissa.

Työssäoppimisen jaksolla olevat opiskelijat tulevat Ruskataloilla kohdatuksi kuin kuka tahansa työntekijä. Heidät otetaan alusta asti mukaan työyhteisön täysivertaisiksi jäseniksi, joilla on vain vielä joissakin asioissa enemmän opittavaa kuin toisilla. Tämä on johtanut usein harjottelun jälkeisiin keikkatöihin ja siitä mahdollisesti vakiintuneeseen työsuhteeseen.

Kun meillä on mukavaa ja helppoa olla, haluavat harjoittelijat palata. Päädytään aika useinkin rekrytoimaan henkilöitä, jotka ovat harjoitelleet meillä. Onhan se helppoa kaikille, summaa Ojalainen.

Oppilaitosyhteistyö antaa hyötyä kaikille

Yksi oppilaitosyhteistyön hedelmistä on ollut myös Winnovan ja Ruskatalojen yhdessä räätälöimä tiiminvetäjäkoulutus, jossa yli 30 heidän henkilöstöönsä kuuluvaa jossakin johtotehtävässä toimivaa henkilöä pääsi kehittämään taitojaan. Ojalainen näkeekin oppilaitosyhteistyön mahdollisuutena kaikkien kehittymiseen. Toisaalta he tutustuttavat opiskelijoita työelämään ja syventävät sitä kautta heidän osaamistaan, mutta oppivat samalla myös itse valtavasti uutta.

Esimerkiksi teknologian tuomat mahdollisuudet tulee tutummaksi, kun nuoret ovat niissä sisällä, nostaa hän esille.

Myös henkilöstön kehittäminen on Ruskataloille tärkeää. Kun kaikkien ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti, se on aina ajan tasalla ja työ pysyy sekä turvallisempana, tehokkaampana että sitä kautta myös mielekkäämpänä. Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa mahdollistaa kaikille pääsyn mahdollisimman uuteen tietoon ja kehittää myös oppilaitosyhteistyötä itsessään. Tulevaisuudessa Ojalainen näkee mahdollisuutena lisätä koulutuksen opiskelijalähtöisyyttä sekä syventyä hoitotyön arvoihin ja opiskelijoiden aitoon motivointiin niin työelämässä oppiessa kuin oppilaitoksissakin tapahtuvien opintojaksojen aikana. Myös ammattikoulutuksen muutosta koskeviin haasteisiin nähdään löytyvän ratkaisu tiiviistä yhteistyöstä ja avoimesta vuoropuhelusta työpaikkojen ja oppilaitosten välillä.

Oppilaitosyhteistyöhön pätee aivan ehdottomasti ideologia, että kun antaa, niin myös saa. Tämä on verkostoitumista suuntaan ja toiseen ja se kannattaa kyllä aina! Ojalainen rohkaisee niitä yrityksiä, jotka eivät vielä jostain syystä tee yhteistyötä oppilaitoksien kanssa.

Haluatko tarinasi Uranuurtajat.fi -sivustolle?

Jos tämä Uranuurtaja-esittely innosti ja tunnistat organisaatiosi kuuluvan samaan porukkaan, voit ilmoittaa teidän mukaan Uranuurtajiin jutun alta löytyvällä lomakkeella. Voit myös ilmoittaa meille jonkun tuntemasi henkilön tai työnantajan, joka tekee mielestäsi uraauurtavaa yhteistyötä ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

Lue myös muut Uranuurtaja-tarinat

« Takaisin
Takaisin ylös